جهت آشنایی با فرمت نگارش مقاله ، روی کلمه دانلود کلیک کنید.

دانلود نگارش مقاله


 

 روی کلمه دانلود کلیک کنید.

دانلود شرایط شرکت در بخش عکس

دانلود محور های عکاسی


 

می توانید آثار خود را تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ به ادرس ذیل ارسال نمایید.

AdibAstroCenter@gmail.com

برای اطلاعات بیشتر فایل راهنما را دانلود نمایید


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0