کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای (دانشگاه علامه طباطبایی تهران)

دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار(DBA) دانشگاه تهران

سرپرست گروه های علمی مرکز آموزش نجوم ادیب (طراحی تاج خورشیدی، پروژه ادیب لیدز انگلستان، پروژه لکه های خورشیدی و ..........)

سرپرست اولین گروه نجوم (کهکشان)

مدیر تیم اجرایی دومین و سومین همایش کشوری نجوم

مدیر پروژه رصدی گذر سیاره زهره 2004 و 2012

مدرس و مروج نجوم و اخترشناسی در اصفهان

پژوهشگر رویت هلال و عضو رصدگر ستاد استهلال اصفهان

عضو شورای علمی مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان


 

                                                                

                                                                           داریوش ذوالفقاری راد


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0