نویسنده ، مترجم و پژوهشگر فیزیک ، ریاضی و کیهان شناسی (Mathemical physics and cosmology )

دکتری فیزیک ریاضی از آلمان

پژوهشگر مهمان موزه انیشتین در شهر برن سویس سال 2006

پژوهشگر مهمان دانشکده ریاضی و آمار دانشگاه مونترال کانادا در سال 2010

عضو شورای علمی مرکز آموزش نجوم ادیب


                                                       

                                                        

                                                                           شهرام صالحی


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0